Тема 6. Візуальне подання соціологічних даних

ЛР23 Робота з графічними зображеннями при оформленні результатів соціологічних досліджень

Методичні рекомендації для ЛР23


Матеріали для самостійного вивчення:

ЛМ35 Загальні відомості про інфографіку


Контроль виконання завдань

Підготувати відповіді на питання:

 1. Що називається «інфографікою»?
 2. Охарактеризувати види інфографіки за способом відображення.Які особливості інфографіки як способу передачі інформації?
 3. У чому полягає відмінність інфографіки від інших видів ілюстрування тексту (фотографії, колажу, малюнка)?
 4. Охарактеризувати види інфографіки за метою.
 5. Назвати види інфографіки.
 6. Охарактеризувати види інфографіки за ступенем обробки інформації.
 7. Історія інфографіки.
 8. Охарактеризувати види інфографіки за типом даних.
 9. В чому полягає призначення інфографіки?
 10. Охарактеризувати види інфографіки за формою подання.
 11. Назвати основні принципи інфографіки.
 12. Охарактеризувати види інфографіки за змістом.
 13. Основні особливості створення інфографіки.
 14. Охарактеризувати види інфографіки за рівнем реальності.
 15. Яких правил необхідно дотримуватись для створення інфографіки?