Тема 1. Загальні відомості про інформацію та інформаційні технології (30)

Лабораторна робота 4 Використання електронно-цифрового підпису (2 год.)

Самостійна робота 1 Обробка та зберігання інформації (4 год.)

Самостійна робота 2 Історія виникнення та розвитку комп’ютерних технологій (4 год.)

Самостійна робота 3 Апаратне забезпечення інформаційних технологій (4 год.)

Самостійна робота 4 Програмне забезпечення для комп’ютерних пристроїв (4 год.)


Матеріали для самостійного вивчення:

ЛМ 1 Загальні відомості про інформацію та інформаційні технології (2)

ЛМ 2 Історія розвитку обчислювальної техніки (2)

ЛМ 3 Основні принципи роботи комп’ютерних пристроїв (2)

ЛМ 4 Апаратне забезпечення комп’ютерів (2)

ЛМ 5 Програмне забезпечення комп’ютерів (2)

ЛМ 14 Забезпечення безпеки комп’ютерної системи (2)


Контроль виконання завдань (2)
Тест №1 (Інформація та інформаційні технології)

Контрольні питання